فروشگاه آبزی صید

فروشگاه

دسته‌بندی نشده

تشخیص میگو:

نشانه فاسد بودن میگو: شل بودن سر میگو, بوی بد و شل بودن عضلات آن است. تمام میگو ها پس از پختن نارنجی میشوند.هرچه شدت رنگ میگو بیشتر باشد میگو تازه تر است.

شناخت ماهی تازه:

ماهی تازه دارای ظاهری درخشان و شفاف است اما ماهی مانده و فاسد فاقد درخشندگی است.آبشش ماهی تازه ارغوانی رنگ و عاری از ماده لزج می باشد و بوی نامطبوع نمی دهد. چشم ماهی تازه...

ادامه مطلب