فروشگاه آبزی صید

ماهی تازه دارای ظاهری درخشان و شفاف است اما ماهی مانده و فاسد فاقد درخشندگی است.آبشش ماهی تازه ارغوانی رنگ و عاری از ماده لزج می باشد و بوی نامطبوع نمی دهد.

چشم ماهی تازه , شفاف و درخشان است در حالی که چشم های ماهی مانده و فاسد گود و فرورفته میباشد.

فلس های ماهی تازه درخشان و محکم به بدن ماهی چسبیده است در حالی که فلس های ماهی مانده فاقد درخشندگی است و به راحتی کنده میشود.

برای تشخیص تازه با انگشت روی بدن ماهی فشار دهید, اگر به حالت اول برگشت ماهی تازه است.

گوشت بدن ماهی تازه سفت و محکم به استخوان چسبیده است در حالی که گوشت ماهی مانده یا ماهی فاسد به آسانی از استخوان جدا میشود.

ماهی را بیش از اندازه نپزید زیرا کیفیت خود را از دست میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *